top of page

Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk CoFactor verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig aan deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen hieromtrent, kunt u terecht bij:

catleen@dietistenpraktijk-cofactor.be of op 0469/160 477.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • voor- en achternaam

  • geslacht

  • geboortedatum

  • geboorteplaats

  • adresgegevens

  • telefoonnummer

  • e-mailadres

Doel van de bewaring

Diëtistenpraktijk CoFactor verwerkt uw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien het nodig de dienstverlening uit te kunnen voeren of je te informeren over wijzigingen van de diensten.

Overmaken aan derden

Diëtistenpraktijk CoFactor garandeert dat persoonsgegevens niet zullen doorgegeven of verkocht worden aan derden.

Bewaring en bewaarperiode

Je persoonsgegevens zijn nodig om de dienstverlening correct uit te kunnen voeren of je te informeren over wijzigingen van diensten. De persoonsgegevens zullen bewaard worden gedurende de wettelijke opgegeven termijn.

Recht op inzage, verbetering of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn of te verwijderen.

 

Je hebt tevens ook het recht om een kopie van je persoonsgegevens te bekomen of deze te laten doorsturen naar een ander door jou genoemde organisatie.

 

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de cliënt gevraagd een e-mail te verzenden naar het catleen@cofactor.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik om ook een kopie van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Er wordt zo snel als mogelijk, binnen 4 weken, gereageerd op jouw verzoek.  

Klacht

De cliënt beschikt over het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: https://www.privacycommissie.be/  – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – info@privacycommissie.be

bottom of page